X

Sky Rock – THCP 15%

Jusqu'à 7.00€/g

8,00 35,00 
1+1 Gratuit
7,00 50,00 
13,90 14,90 
7,00 21,00 
7,00 80,00 
Dernier Stock
6,00 50,00 
💗
7,00 100,00 
7,00 100,00 

Panda – HQ Purple HHCPO

Jusqu'à 6,00€/g

9,00 120,00 

Panda – Snow Flakes THCP

Jusqu'à 6,00€/g

9,00 120,00 
6,50 150,00 

Rosin CBN+ By FF

Jusqu'à 9,10€/g

10,90 
6,00 40,00 

Beldia Hash – 40% CBD

Jusqu'à 2,50€/g

6,00 125,00 
6,00 125,00 
7,00 100,00 
7,00 100,00 

B-Chill – Mini Mix 30g

Jusqu'à 1,35€/g

39,90 
Nouveau
45,00 99,00 
7,00 80,00 
7,00 80,00 
7,00 80,00 
7,00 100,00 

Rosin By FF 60% CBD

Jusqu'à 7,90€/g

9,90 79,00 

Summer Black H | 35% CBD

Jusqu'à 4,00€/g

7,00 80,00 
Fin de Stock : non compressé
6,00 60,00 
8,00 60,00 
8,00 120,00 
7,00 125,00