Les nouveautés FlorFactory !

THCP

Small Budz – THCP

Jusqu'à 3,00€/g

35,00 150,00 
Nouveau 💗
Nouveau
45,00 99,00 

B-Chill – Chill Bud 10G

Jusqu'à 2,99€/g

19,99 

B-Chill – Mini Mix 30g

Jusqu'à 1,35€/g

39,90 
1+1 Gratuit
25,00 50,00 
1+1 Gratuit

Small Budz – Zkittlez

Jusqu'à 1,25€/g

19,00 125,00 
1+1 Gratuit

Small Budz – Deluxe

Jusqu'à 1,25€/g

20,00 62,50 

Panda One – Watermelon

Jusqu'à 1,00€/g

15,00 40,00 
15,00 40,00 
1+1 Gratuit
Nouveau
Nouveau

Panda – HQ Purple HHCPO

Jusqu'à 6,00€/g

9,00 120,00 
Promo !
30%

Panda – Gorilla Kush THCP

Jusqu'à 3,50€/g

5,60 245,00 
7,00 80,00 

Panda One – Pollen One

Jusqu'à 1,00€/g

15,00 40,00 

Titan Brownie THCV x THCP

Jusqu'à 5,00€/g

8,00 250,00 
7,00 80,00 

3x Filtré THCP 15%

Jusqu'à 4,00€/g

8,00 400,00 
8,00 350,00 

Olivette HHCPO 40%

Jusqu'à 3,50€/g

8,00 350,00 
6,00 50,00 
Dernier Stock
6,00 50,00 
6,00 50,00